Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Vest
 • Stanko Zecevic u gal. HAOS... - 14. 11. 2017.
  Najava programa za novembar

   

   

   

  Od 14. novembra do 14. decembra u prostoru Galerije HAOS predstavljamo retrospektivnu izložbu celokupnog crtačkog opusa istaknutog crhnogorskog umetnika Stanka Zečevića. Pored izložbe njegovih slika u Galeriji ULUS-a, istovremeno predstavljamo javnosti suštinu i paradigmatičnost njegovih likovnih promišljanja linijom, sve ono što je prethodilo slikarskom izrazu, sve njegove opsesije i poniranja u tajanstveni svet fantastike, sve divne rezultate koje je decenijama unazad postizavao u ovom izrazu.

   

  Stanko Zečević je rođen u Klenku – Nikšić, 1954. godine. Završio je 1974. Pedagošku akademiju u Nikšiću, a 1978. Fakultet likovnih umetnosti, Odsek slikarstva, u Beogradu, u klasi profesora Mladena Srbinovića. Potom, na istom fakultetu  1981. magistarske studije u klasi profesora Aleksandra Lukovića. Te godine dobija i stipendiju Francuske vlade za studije na Beaux-Arts-u u Parizu kod profesora Matthey-a. Član ULUS-a postao je 1982. Za drugi studijski boravak u Parizu 1986. dobio je stipendiju „Moša Pijade“, a 1986. i 1990. studijski boravi u SAD. U periodu od 1986 – 1991. postaje asistent (crtanje, slikanje), na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. U zvanju docenta na istom fakultetu je od 1991 – 1996. kada postaje docent, pa 1998. i vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. U periodu od 1997 – 1999. profesor je na predmetu Crtanja i slikanja, na odeljenju FPU u Kragujevcu, a od 2002. i profesor na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Imenovan je za redovnog profesora (crtanje, slikanje) 2003. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Samostalno izlaže od  1979. i imao je preko trideset samostalnih i preko sto kolektivnih prezentacija u zemlji i inostranstvu. Dobio je više značajnih nagrada u Beogradu, Nikšiću, Požarevcu, Cetinju, Pljevljima, Petrovcu, a 2008. godine Veliku plaketu sa poveljom Univerziteta umetnosti u Beogradu. Njegovi radovi nalaze se u državnim i privatnim zbirkama Srbije i Crne Gore. Objavljen je veliki broj članaka i prikaza u jugoslovenskim sredstvima informisanja, u stručnim časopisima, enciklopedijama  i antologijama. Izdate su tri monografske studije o njegovom delu.

   

  Tekst za katalog je napisala Natalija Cerović koja između ostaloga ističe: Retrospektivna izložba Stanka Zečevića u Galeriji Haos prikazuje umetnika okrenutog crtežu kao paradigmatskom jezgru svog slikarstva. Zečević artikuliše prostor jednostavnom linijom i složenom simbolikom, koristeći likovni jezik tradicionalnih pravila. Čak i onda kada su Zečevićeva dela u izvedbi najviše udaljena od klasično shvaćenog crteža, ona i dalje nose snažnu i očiglednu referencu na osnovne postupke i zakonitosti crteža. Na drugom mestu, ova istoričarka umetnosti dodaje: Na svedenim jezičkim osnovama Zečević je izgradio samosvojan i bogat likovni govor koji je zasnovan na prožimanju poetskog senzibiliteta sa iskustvima racionalnog istraživača. Umetnik je okrenut naporima da vizuelno spozna i likovno izrazi samu suštinu ličnih zapažanja i umetničkog pozicioniranja u okviru vremena i prostora kome pripada.

   

  Izložbu Stanka Zečevića otvara u utorak, 14. novembra u 20 sati Ambasador Crne Gore u Srbiji, gospodin Branislav Mićunović.

   

                                                                                                                          Borka Božović

  Beograd, 01. novembar 2017.