Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Biljana Veselinovic

Godina rođenja

1983

Živi i radi

Beograd

Srednja škola

X gimnazija, Beograd

Fakultet

Fakultet Likovnih Umetnosti, Beograd

U klasi profesora

Čedomira Vasića

Član udruženja

ULUS

Biljana Veselinović je rođena 1983. u Zemunu. Završila je Osnovne i Master akademske studije 2012. na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Čedomira Vasića. Diplomirala je 2006. na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer Engleski jezik i književnost.                        Član ULUS-a od 2014. godine.

Duhovnost, umnost, mudrost i prisutnost . Kada se kaže duh, pre svega se misli na svest. Svest označava i  sećanje. Potreba za saznanjem je čovekova suštinska potreba. Ljudi teže različitim vrstama saznanja. Na osnovu čulnog opažanja razvija se predstava. Ona nastaje posmatranjem istog predmeta iz različitih uglova  i formiranjem shvatanja da se radi o jednom istom predmetu. Povezivanjem predstava koje se javljaju zajedno više puta nastaje iskustvo. Iskustvo koje je dovedeno do opšteg pravila se zove umeće. Umeće kojem se spozna uzrok smatra se mudrošću. Poznavanje prvih uzroka i principa pripada filozofiji. Čim pokušamo da razumemo i obrazložimo svoj odnos prema umetnosti, mi smo na tlu filozofije.

           Prikazujem svet koji naizgled nije dostupan čulima, večnu istinu. Pitanje „Iz čega nastaje svet koji možemo da opazimo čulima?“ jeste takozvano pitanje prapočetka. Sama reč kosmos znači red, poredak. Ono iz čega nastaje kosmos naziva se prapočetak. Prapočetak je ono iz čega sve nastaje  i u čemu nestaje. Ono iz čega nastaje vidljivi svet, na grčkom se zove arhe. Budisti smatraju da je svet koji možemo da opazimo čulima samo iluzija. Ova iluzija se mora prevazići kako bi se došlo do najveće istine. Prema Platonu ideja je večno i savršeno biće. Ono što se opaža čulima razlikuje se od ideje. Lajbnic je za materiju govorio da ona predstavlja „trenutni trenutak“. Ono  što mi, u stvari, opažamo, predstavlja određenu gustinu trajanja koja sadrži dva dela: našu neposrednu prošlost  i našu neizbežnu budućnost.

          Na slikama prikazujem suštinu čoveka, njegovo poreklo, osnovu i budućnost, ono što se nalazi u osnovi stvari, ono što čini stvarnost. Prikazujem trenutak u vremenu,  usporavam užurbani svet, i prikazujem njegovu srž i suštinu. Prema Plotinu- Čovek je biće na pola puta između Jednog i materije; otuda je njegovo putovanje ka Jednom, povratak u pravo poreklo. Kada čeznemo za lepotom, mi čeznemo za svojim poreklom, za dobrotom i istinom, za Jednim kao izvorom bića. Sreća i bol, greške i uspesi, prolaznost i večnost, trenutak i trajanje u  vremenu. Dominantna je linija spajanja i razdvajanja. Osnova i snaga. Lepota je skrivena, jasna i sveprisutna.

 

Samostalne izložbe:

 

2015. Nijanse vode, Kulturni centar Novog Sada, Tribina mladih, Novi Sad, izložba fotografija

2013. In nucleo, galerija Bogić, Beograd, izložba slika

2012. Galerija Magacin, Beograd, izložba slika

2010. Ustanova kulture Palilula, Beograd, izložba slika

 

Grupne izložbe - izbor:

 

2015. Kulture kosmosa, Slikarski simpozijum,Galerija Kremlj, Moskva, Rusija

         Akvarel 25x25, Vudkrik centar, Kalgari, Kanada

         Izložba crteža, galerija Art with a Heart, Altringam, Velika Britanija

         Akvarel 25x25, Međunarodni Centar, Kjoto, Japan

2014. Centar savremene umetnosti, Ročester, Njujork, Sjedinjene Američke Države

         Kulture kosmosa, Kapsis - izložbeni i kongresni centar, Solun, Grčka

2013. 12 Soba-10 Umetnika, Muzej kralja Petra I, Beograd

2012. Izložba fotografija, Walking through... Belgrade, galerija Na daLokal,Beč, Austrija

         Bijenale crteža, galerija  državne Akademije umetnosti, Sofija, Bugarska

         Izložba fotografija Water sign, galerija Univerziteta umetnosti Saga, Kjoto, Japan

2010. Real Presence 10, Kuća Legata, Beograd

         Crtež u XXI veku, Nikki Diana Marquardt galerija, Pariz, Francuska

 

biljana_art@yahoo.com

www.biljanaveselinovic.webs.com